Världens viktigaste nyhet

Andelen i extrem fattigdom ($1,25 per dag) har minskat från 52% 1981 till 22% idag. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men världen har blivit lite lite bättre.

 

Läs mer hos Johan Norberg, Världsbanken 1 eller Världsbanken 2.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ett intressant val väntar

Putin har de senaste 12 åren, målmedvetet och metodiskt, flyttat Ryssland steg för steg från det stadium av begynnande demokrati som landet kan sägas ha befunnit sig i när han tillträdde.

Fallande oljepriser har dessutom fått kompenseras med ökad korruption, vilket gör priset för högt för många vanliga människor att tyst acceptera förtrycket och istället börja protestera.

Även om utgången är given, blir det ett intressant val i kväll.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Proud to be Swedish

Ofta de senaste åren har jag fått skämmas över att vara svensk. Sverige har fungerat som ett skrämmande exempel för hur man inte bör göra i andra länder. Nu håller det på att förändras. The Economist har skrivit många positiva artiklar om utvecklingen i Sverige på sistone, inte minst denna senaste där man bland annat summerar:

”To many on Europe’s left, Social Democratic Sweden was once a statist paradise. Now it is the right that looks north for inspiration.”

Det känns kul!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kandidatur till distriktsordförande MUF Skåne

För ett friare Skåne – kandidatur till distriktsordförande

Tillsammans kan vi bygga ett friare Skåne.

Josefin Malmqvist – distriktsordförande 2011-2012

Vi vann en historisk valseger och har nu fått förnyat förtroende i många skånska kommuner, Region Skåne och i Sverige. Nu handlar vår utmaning om att bygga upp en stark organisation inför valåret 2014. Vi ska drilla våra medlemmar i ledarskap, debatt och retorik, vi ska effektivisera vår organisation och fortsätta utveckla vårt medlemsunderlag för att stå bättre utrustade för att vinna valen 2014.

Nu är det också hög tid att lägga krut på att vidareutveckla vår politik för att fortsätta vara en relevant politisk röst för unga skåningar.

 

En relevant politisk aktör

Moderata Ungdomsförbundet Skåne ska vara en relevant politisk aktör inom såväl moderaterna i Skåne som MUF i Sverige. För att förstärka vår position måste vi fortsätta att växa och ständigt diskutera de problem som unga möter.

MUF Skåne ska inte bara påverka politikens innehåll genom våra förtroendevalda, utan också mer direkt verka som en egen politisk kraft i Skåne. Vi ska därför fortsätta skriva rapporter och arrangera seminarier samt utveckla vår hemsida till ett mindre politiskt uppslagsverk för nya medlemmar samt en plattform för medlemmar som vill skriva och publicera artiklar.

Unga Förtroendevalda-nätverket

Efter valet 2010 har fler unga än någonsin fått förtroendeuppdrag i beslutande församlingar i Skåne. Moderata Ungdomsförbundet är därmed en maktapparat att räkna med. Vi ska nu våga använda denna möjlighet för att på riktigt påverka partiet och förstärka vårt inflytande i moderaterna. Vi ska också stötta varandra och utbyta erfarenheter för att på bästa sätt representera vårt parti i kommunfullmäktigeförsamlingar, regionfullmäktige och riksdagen.

Därför bör vi ta tillfället i akt att bygga ett starkt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt politikutveckling för alla förtroendevalda medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet i Skåne.

Driva regionala politiska frågor

Det finns ett stort antal regionala politiska frågor där Skånes 33 kommuner måste stå enade för att få genomslag och där MUF Skåne kan vara en drivande kraft. En fast förbindelse över Helsingborg-Helsingör är ett sådant exempel som underlättar för unga som pendlar över sundet samt avlastar Öresundsbron från godstrafik, vilket bidrar till att förbättra vår miljö. Ett annat exempel är att verka för att undanröja hinder för integrationen i Öresundsregionen – inte minst för unga – till exempel genom att ge tillträde för personer med olika utbildningar, yrkeskompetenser och praktik till regionens alla arbetsplatser – oberoende av om färdigheterna förvärvats i Danmark eller Sverige.

Listan kan göras väldigt lång. Alla är exempel på frågor som berör unga i Skåne och där distriktsstyrelsen bör ta en mer aktiv roll genom att engagera sig i debatten. Vi ska inte bara engagera oss i frågor som unga tycker är viktiga – vi ska engagera unga i frågor vi tycker är viktiga.

Den skånska rasismen måste bekämpas

I valet 2010 vann vi på nytt väljarnas förtroende i Skåne och i landet, men även den unkna kollektivismen vann nya framgångar. Vi har nu ett starkt främlingsfientligt parti i många skånska kommuner, regionfullmäktige och i riksdagen. Moderata Ungdomsförbundet i Skåne har ett stort ansvar att ständigt vara frihetens röst. Våra visioner om frihandel, öppna gränser och delaktighet för alla som vill skapa sig ett nytt liv här har länge präglat vårt politiska arbete. Olikheter har gjort vårt land rikt. Så ska vi skapa ett Skåne och Sverige där alla kan växa – utan fördomar och jantelagar. Här vilar ett tungt ansvar på MUF Skåne att våga ta debatten.

 

En effektiv organisation

Genom att fortsätta byggandet av en stark och effektiv organisation ökar våra möjligheter att påverka och förändra. Med utgångspunkt i den enskilde medlemmen bygger vi underifrån ett starkt distrikt med självständiga föreningar. Starka föreningar bygger tillsammans ett starkt distrikt.

Tillsammans är vi starka

Det är bara tillsammans som Moderata Ungdomsförbundet i Skåne kan bli en relevant politisk röst. Enade är vi som starkast och fokuserade på att bekämpa socialister, kommunister och rasister istället för varandra.

Det är också när Skånes föreningar tillsammans gör gemensam sak som vi också kan påverka partiet och vara en relevant politisk aktör i Skåne.

Utveckla våra förmågor

Vi ska fostra framtidens ledare i Skåne och Sverige. För att dagens aktiva medlemmar – framtidens kommunalråd, regionråd, riksdagsledamöter och näringslivsprofiler – ska stå redo för de utmaningar som väntar i diverse olika politiska församlingar och näringslivet, bör vi ta till vara de resurser som finns inom Moderata Ungdomsförbundet och erbjuda spetsutbildningar i debatteknik och retorik.

Vi ska fortsätta utveckla MUF Skånes välkända och populära Unga Moderater-utbildningar. Genom att erbjuda ett brett utbud av inriktningar, teman och talare ska UM alltid kännas givande och relevant – oavsett om det är din första eller tionde utbildning i MUF Skånes regi.

Framtidens ledare

Föreningarna är distriktets viktigaste resurs. Därför ska distriktet också stötta våra ledare och utveckla möjligheterna för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan föreningsordförandena inom ramen för våra distriktsråd.

Kontakt med medlemmarna

Med nära 2000 medlemmar i MUF Skåne ökar också ansvaret och utmaningen att kontinuerligt hålla kontakt med våra medlemmar i alla Skånes hörn. Det är lätt att glömma att det är en minoritet av våra medlemmar som någon gång träffar oss på utbildningar och andra aktiviteter. Därför bör vi hitta ett sätt att postledes skicka information till medlemmarna om vad som händer i distriktet, våra aktiviteter samt en och annan politisk kommentar.

Ung och äldre – Alla ska med

MSU-kommittén i Skåne är en viktig kampanjmotor i vår organisation. Med engagemang och glädje kan kommittén stötta föreningarnas kampanjinsatser runt om i distriktet. Det ska alltid vara lätt att engagera sig i MUF och Moderat Skolungdom med låga trösklar och högt i tak. Glöm inte att roligast alltid vinner.

Distriktet bör även stötta våra självständiga föreningar med aktiviteter riktade till de över 20 år samt hjälpa till att utveckla Moderata Studenters verksamhet i Skåne. Många föreningar har själva inte aktiva medlemmar i MST-ålder och där har distriktet en viktig stödjande roll att fylla.

 

Min bakgrund

Jag är 23 år gammal och arbetar som PR- och kommunikationskonsult inom samhällskommunikation på Aspekta i Malmö. Jag är även nyvald ledamot av Malmö kommunfullmäktige samt från årsskiftet vice ordförande i Fritidsnämnden i Malmö.

Jag har i år avslutat min Bachelor’s degree (with honours) i filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi (PPE) vid Oxford University. Under mina år i Oxford har jag bland annat utvecklat ett stort intresse för vin som ordförande för Oxford University Wine Circle (OUWC) samt varit aktiv i Oxford University Conservative Association (OUCA) i Thatchers och William Hagues fotspår.

Mitt engagemang för frihet och rättvisa började på Slottsstadens skola för nu snart ett årtionde sedan. Under årens lopp har jag fått möjlighet att ge uttryck för mitt engagemang på många sätt – från ledamot i Borgar MUF, vice ordförande i såväl Malmö MUF som MUF Lund samt ett par år som ledamot i MUF Skånes distriktsstyrelse och dess arbetsutskott.

Hör gärna av Er till mig vid eventuella frågor, idéer eller synpunkter med anledning av min kandidatur!

Med hopp om Ditt stöd och förtroende som distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Skåne verksamhetsåret 2011-2012.

 

 

 

josefin.malmqvist@moderat.se

0736-947 974

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tre nyanställda + Årets Rookie = Aspekta

Dagens Media skriver idag om Aspekta, företagets framgångar och oss tre nyanställda:

undertecknad, Annika Mohlin och Hanna Engström.

Man skriver också om vår kollega Farshad Shadloo som igår kväll utsågs till årets rookie av PR-konsultbranchen. Årets rookie tilldelas den mest framgångsrika unga förmågan i PR-branschen. Organisationen PRECIS styrelse avgör vem som får den prestigefyllda utmärkelsen. Syftet med tävlingen Spinn är att uppmärksamma icke-köpta kanaler och dess betydelse i marknadsmixen. Stort grattis Farshad!

Nu väntar en lång natt av förberedelser inför helgens Unga Moderater-utbildning i Falsterbo. Jag ska prata om demokratiutveckling är tanken – vilket ska bli väldigt kul! Uppdatering följer under helgen.

Publicerat i Media, PR | Lämna en kommentar

Korv

Kul att se att jag inte är ensam om att göra min egen korv! DN skriver om Swedish Sausage Society som också värnar hemmakryddad korv med egenmald köttfärs och hög kötthalt!

Nu är det snart dags att börja göra julkorv och leverpastej!

Publicerat i Mat | 1 kommentar

Första dagen med gänget

I måndags ägde första KF-sammanträdet rum i rådhuset. Själva mötet innehöll inga överraskningar. Anja Sonesson och Stefan Lindhe valdes till våra två kommunalråd för den kommande mandatperioden. Ilmar Reepalu fick igenom sin nya nämndsorganisation som innebär 48 nya politiker i Malmö. Det kunde ha varit 48 nya lärare istället.

Vår nyvalde ordförande Kent Andersson.

Min plats de kommande fyra åren!

Gruppledningen med Stefan Lindhe och Anja Sonesson.

Nyblivna riksdagsledamoten Kajsa Lunderquist och nyblivna kommunfullmäktigeledamoten Torbjörn Tegnhammar.

Ulrika Wennerberg och jag vid gruppmötet.

Patrick Reslow kom som ett yrväder från Stockholm!

Publicerat i Kommunfullmäktige, Malmö KF | Märkt | Lämna en kommentar

Moderaterna står för förnyelsen i Malmö KF

Igår var jag tillsammans med Noria Manouchi, Anna Gustafsson och Emil Eriksson med i tidningen City med anledning av att vi är de fyra yngsta i Malmö kommunfullmäktige denna mandatperiod. Vi är fyra av sammanlagt fem kommunfullmäktigeledamöter under 25 år. Och alla från samma parti.

När vi i valet 2006 kampanjade för vår ungdomslista till kommunen var Malmö Sveriges yngsta stad, men medelåldern i kommunfullmäktige var 58 år. Därför känns det extra roligt att fem av nio kommunfullmäktigeledamöter i Malmö 2010 representerar Moderaterna, varav tre kom in via vår ungdomslista.

 

Publicerat i Kommunfullmäktige, Malmö KF, Media | Lämna en kommentar

Laddat batterierna

Det har varit två intensiva, spännande och lärorika första veckor som PR-konsult på Aspekta. Men efter förra helgens strapatser i Istanbul, behövde jag verkligen en paus i tillvaron för att ladda batterierna.

Spenderade därför knappt 24 timmar på landet, med höststädning så som räfsande och beskärning av träd, men även en skön höstpromenad. Några bilder från promenaden:

I morgon är första kommunfullmäktigesammanträdet! Det ska bli spännande och jag känner mig väldigt laddad! Jag ser verkligen fram emot denna mandatperiod, men samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften. Jag har mycket kvar att lära. Inte minst ren formalia. Förhoppningsvis kommer det varefter.

Nu är det dags att sova några timmar för att ladda inför morgondagen. Då ska jag även försöka hitta en ny roll för denna blogg – jag har verkligen saknat skrivandet de senaste veckorna.

Publicerat i Kommunfullmäktige | Lämna en kommentar

Lägesuppdatering

Jag har varit katastrofalt dålig på att uppdatera bloggen på sistone. Det har hänt och händer en hel del dessa dagar!

Började i måndags arbeta som konsult inom public affairs på Aspekta. Det har varit en spännande och lärorik vecka!

Samtidigt har valanalyserna dragit igång inom partiet och vi har börjat utvärdera vad som gick bra och vad vi kan göra bättre nästa gång.

Nu är det dags för mig att börja packa. I morgon bär det av på en kort-weekend till Istanbul för att fånga upp de sista solstrålarna!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar